Puurzweden.nl / Startpagina / Basiskennis over Zweden / Oorspronkelijke bevolking

Oorspronkelijke bevolking

Germanen en Sami

Meer dan 2000 jaar geleden trokken de Germanen naar het noorden. Zij zijn dan ook de voorouders van het huidige Zweden. De Germanen vestigden zich vooral aan de oostkust, terwijl in het noorden de Sami een teruggetrokken bestaan leefden.

Het Sami volk is het enige oorspronkelijke en in inheemse volk dat Europa kent. Ze behoren officieel dan ook in het rijtje thuis van de Indianen en Maori.

Rooftochten maar ook handel

De rooftochten zijn wellicht een van de eerste dingen waar men aan denkt bij horen van de namen Vikingers en Noormannen. Tijdens deze rooftochten stroopten ze in hun enorme schepen grote delen van Europa af, op zoek naar waardevolle buit.

Veel mensen weten echter niet, dat de Vikingen en Noormannen ook erg veel handel dreven. Zo hebben ze diverse handelsposten en steden gesticht, zowel rond de Oostzee en Baltische Zee, maar ook ver in de Zwarte Zee.

Drakenschepen

Al deze tochten hadden ze nooit kunnen maken zonder degelijke schepen. Vikingen kunnen dan ook gezien worden als de beste scheepsbouwers van Europa in hun tijd.

De schepen hadden naast roeispanen ook zeilen, een nieuwigheid welke nog nooit gezien was in Europa.

De boeg van een schip was veelal versierd met een drakenkop. Het doel van deze drakenkop was om rivalen te laten denken dat het schip een zeemonster was. De zeilen van het schip konden geïnterpreteerd worden als vleugels en de roeispanen als poten.

Door de lange, smalle vorm en hoge ligging in het water was het ook mogelijk om in ondiep water te varen. Het maakte tevens mogelijk het schip tijdens rooftochten snel op de wal te trekken.

Een speciale bouwtechnik werd gebruikt om de schepen enigszins buigzaam te maken, zodat ze tijdens zware stormen tegen een stootje konden.

De Unie van Kalmar

Het einde van het Vikingtijdperk werd rond 1066 na Chr. ingeluid. Koning Harald III werd gedood tijdens zijn mislukte veldtocht om Engeland te veroveren, de Scandinavische landen bekeerden zich tot het christendom en na het verkrijgen van Normandië werd het plunderen aan banden gelegd.

Samen met de eenwording van Zweden in 1319 en het bekeren tot het christendom zorgde dit voor de Unie van Kalmar.

Door onvrede over het Deense decentraal bestuur, stapte Zweden in 1523 uit de Unie van Kalmar.

Het resultaat was een periode van bijna continu oorlog tussen Zweden en zijn opponenten Denemarken en Noorwegen.

Uiteindelijk won Zweden de Zweedse Onafhankelijkheidsoorlog en volgde de verovering van Skåneland (Blekinge, Halland en Skåne).

hikaru