Puurzweden.nl / Startpagina / Wonen in Zweden / Papierwerk

Papierwerk

Skatteverket

Wanneer je aankomt in Zweden is het verstandig zo snel mogelijk naar een Skatteverket te gaan. Dit is het belastingkantoor in je regio. Hier vraag je een persoonsnummer (BSN-nummer) aan.

Zonder dit persoonsnummer kun je jezelf niet verzekeren en is het zelfs niet mogelijk een telefoonabonnement af te sluiten.

Zo’n Skatteverket kun je enkel krijgen wanneer je kunt bewijzen dat je werk hebt of inkomen vergaard uit een eigen bedrijf, pensioen of eigen vermogen.

Is dat laatste het geval, dan zul je wel een ziektekostenverzekering uit Nederland moeten overleggen voor een jaar.

Verblijfsrecht

De meeste Europese burgers hebben automatisch verblijfsrecht in Zweden, echter zijn er een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingsgevallen moeten zich altijd bij de immigratiedienst melden.

Uitzonderingen zijn partners of kinderen van een EU-burger welke zelf geen Europese nationaliteit hebben. Zij krijgen een verblijfskaart wanneer ze aan kunnen tonen dat het EU-gezinslid over voldoende middelen beschikt om in het onderhoud te kunnen voorzien.

Försäkringskassan

Försäkringskassan is een overheidsorganisatie in Zweden welke de sociale verzekeringen regelt. Iedereen die werkt kan zich na het verkrijgen van een persoonsnummer registreren bij deze organisatie voor een ziektekostenverzekering en zo nodig kinderbijslag.

Overige verzekeringen

Net als in Nederland is het belangrijk om een inboedelverzekering, brandverzekering, autoverzekering en eventueel aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit gaat altijd via particuliere maatschappijen.