Puurzweden.nl / Startpagina / Wonen in Zweden / Zweedse taal

Zweedse taal

De Zweedse taal

Evenals in de Nederlandse taal bestaat Zweeds bijna geheel uit Germaanse woorden, met een aantal leenwoorden uit het Latijn, Frans en Duits. Ook worden er steeds meer woorden uit het Engels overgenomen.

Heel veel woorden lijken in uitspraak of geschrift op de Duitse of Nederlandse variant, en veel Nederlanders zullen het dan ook geen heel moeilijke taal vinden.

Erg kenmerkend voor de uitspraak van de Zweedse taal zijn de toonaccenten. Door een verschil in toonaccent kan een woord betekenisonderscheidend zijn.

De standaardtaal in Zweden is het rikssvenska, ook wel Rijkszweeds genoemd. Dit is gebaseerd op de dialecten rondom Stockholm en het Mälardal. Er zijn ook varianten zoals Finlands-Zweeds en Estland-Zweeds.

Is Zweeds leren een must?

Wanneer je geen Zweeds spreekt, zul je in Zweden goed uit de voeten kunnen in de meeste situaties. Zelfs op de arbeidsmarkt zal het niet altijd een probleem zijn. Echter verkleint het je kansen op de arbeidsmarkt wel.

In het dagelijks contact met andere Zweden is de kennis van hun taal een belangrijker aspect. Buiten de toeristische sector om zullen mensen, met name vijftig-plussers, niet altijd goed uit de voeten kunnen met Engels. Het kunnen spreken van Zweeds is in dat geval een groot voordeel.